Meld deg på kurs sammen med oss HER!

Formålet med kurset

Dette er et rustløserkurs for registrerte gatesykler, hvis formål er å gi deg en god start på sesongen.
Dette kurset er for ALLE, uansett nivå, ferdigheter og type sykkel. 

Grupper

Størelsen på gruppene blir satt etter hvor mange instrøktører vi har tilgjengelige kursdagene våre og størrelsen på banen/området vi holder kurset.
Vi ønsker at hver enkelt deltaker skal få gode, personlige og konstruktive tilbakemeldinger på tiden vi har til rådighet.
Deltakerne blir delt inn i grupper etter nivå, kjørestil og type motorsykkel. Gruppeinndelingen kan bli justert i løpet av kurset. 

Innhold

Innledningsvis kjører vi banen og blir kjent med den, samtidig som vi gjennomfører noen kjøretekniske øvelser som er satt opp.
Kurset består av kjøretrening på lukket område, hvor hver og en får god oppfølging og direkte tilbakemelding etter hver øvelse.
Øvelsene gir føreren innblikk i egne ferdigheter og håndtering av sykkelen. Samtidig viser man instruktørene sitt utviklingspotensiale som de bygger videre på.

Etter at øvelsene er gjennomført, åpner vi hele banen for kjøring. Nå kjører noen av instruktørene sammen med deltakerne, mens andre står strategisk plassert rundt banen. På denne måten vil instruktørene kunne gi deltakerne best mulig tilbakemelding på kjøringen.
Hver gruppe har faste instruktører, slik at oppfølgingen blir kontinuerlig.

Instruktørene vurderer og gir tilbakemelding på blant annet sittestilling, se-teknikk og blikkbruk, samt håndtering av sykkelen, planlegging og gjennomføring av kjøringen.

Meld deg på kurs sammen med oss HER!